Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua và bình xét khen thưởng năm 2023. In trang
28/12/2023 04:42 CH

Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh gồm Đảng tỉnh gồm 10 cơ quan, đơn vị:  Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn Phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị và Báo Lâm Đồng. Năm 2023, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng phân công Đảng ủy khối Doanh nghiệp là Khối trưởng và Văn Phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng là Khối phó Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh.

Ngay từ đầu năm, các thành viên Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ đã bám sát chương trình công tác năm, cụ thể hóa thành các phong trào thi đua thiết thực. Công tác thi đua - khen thưởng của Khối đã đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, công chức trong Khối đều đăng ký thi đua, đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu, kế hoạch thực hiện, tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và và các quy định về nêu gương.

Description: Đại diện các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2023

 

 

 

 

Tổ chức ra quân trồng cây xanh nhằm hưởng ứng Chương trình trồng 01 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động và chương trình trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 (chương trình trồng cây xanh có hồ sơ thiết kế được sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phê duyệt và được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh); sau lễ ra quân, trên 100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đại diện các cơ quan trong Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh; Khối thi đua các Doanh nghiệp thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận đã tiến hành trồng 1.000 cây thông đỏ tại tiểu khu 682 thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận, Di Linh. Giao cho Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bảo Thuận chăm sóc, bảo vệ, cây đạt tỷ lệ sống 98%, đã phát triển xanh tốt, cao khoảng 1,5 m.