Bế mạc Hội Bế mạc Hội thao và giao mưu văn hóa ẩm thực, văn nghệ năm 2023 In trang
25/10/2023 05:38 CH

Bế mạc Hội thao và giao mưu văn hóa ẩm thực, văn nghệ năm 2023

Tối 24/10, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Khối Thi đua các Doanh nghiệp thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước tỉnh tổ chức Bế mạc Hội thao và giao lưu văn hoá ẩm thực, văn nghệ nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy năm 2023.