Tổ chức bộ máy In trang
28/04/2021 02:54 CH

(Theo Quy định số 03-QĐ/TU ngày 08/3/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng)

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁN BỘ

1. Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và đoàn thể trực thuộc

- Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh được thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc và đoàn thể trực thuộc gồm: Văn phòng; Ban xây dựng tổ chức cơ sở đảng; Cơ quan Ủy ban kiểm tra; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định. Ủy ban kiểm tra, các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối và đoàn thể Khối trực thuộc có con dấu để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Biên chế cán bộ chuyên trách và người lao động

- Tổng biên chế cán bộ, công chức chuyên trách và hợp đồng lao động được bố trí không quá 16 biên chế và 2 hợp đồng, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trong tổng số biên chế được giao của tỉnh.

- Ban Thường vụ Đảng ủy khối bố trí số lượng biên chế và hợp đồng lao động theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt (theo Quyết định số 1991-QĐ/TU ngày 19/3/2020).

 

Lượt xem: 2.029
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000106147
  • Đang online: 23
  • Trong tuần: 573
  • Trong tháng: 3.420
  • Trong năm: 45.222