135- BC/ĐUK
15/02/2023
Lê Anh Tuấn
sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Không xác định
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
65-HD/BTGHU 11/11/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền, quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
107-KH/ThU 02/08/2022 Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2/ĐA/TU 28/06/2022 Đề án Xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
42-KH/ĐUK 04/04/2022 Kế hoạch thực hiện Quy định 205 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Số 487 - CV/BTGTU 18/03/2022 Thông tin tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư
Số 484 - CV/BTGTU 15/03/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
27- CTr/ĐUK 08/02/2022 chương trình công tác của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy năm 2022
01-CTr/BTCHU 24/01/2022 Chương trình công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022
24-CV/VPHU 29/12/2021 Công văn về việc sao gửi Quy định số 693-QĐ/VPTW, ngày 15/12/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng.
174-BC/TU 22/12/2021 Tổng kết 15năm thực hiện Nghị quyết số15-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000234009
  •  Đang online: 14
  •  Trong tuần: 14
  •  Trong tháng: 5.328
  •  Trong năm: 43.805