42-KH/ĐUK
04/04/2022
Hoàng Xuân Hường
Kế hoạch thực hiện Quy định 205 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Không xác định
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 487 - CV/BTGTU 18/03/2022 Thông tin tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư
Số 484 - CV/BTGTU 15/03/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
27- CTr/ĐUK 08/02/2022 chương trình công tác của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy năm 2022
01-CTr/BTCHU 24/01/2022 Chương trình công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022
24-CV/VPHU 29/12/2021 Công văn về việc sao gửi Quy định số 693-QĐ/VPTW, ngày 15/12/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng.
174-BC/TU 22/12/2021 Tổng kết 15năm thực hiện Nghị quyết số15-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
169/BC/TU 06/12/2021 Báo cáo Sơ kết công tác luân chuyển cán bộ từ khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 07/10/2017 đến nay
8/NQ/TU 06/12/2021 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2022
157/BC/TU 25/11/2021 Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tỉnh Lâm Đồng từ năm 2018 đến nay, rà soát các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 2 năm 2024 - 2025
31/KH/ThU 04/08/2021 Kế hoạch của Thành ủy: Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000233985
  •  Đang online: 15
  •  Trong tuần: 15
  •  Trong tháng: 5.304
  •  Trong năm: 43.781