27- CTr/ĐUK
08/02/2022
Hoàng Xuân Hường
chương trình công tác của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy năm 2022
Không xác định
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
01-CTr/BTCHU 24/01/2022 Chương trình công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022
24-CV/VPHU 29/12/2021 Công văn về việc sao gửi Quy định số 693-QĐ/VPTW, ngày 15/12/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng.
174-BC/TU 22/12/2021 Tổng kết 15năm thực hiện Nghị quyết số15-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
169/BC/TU 06/12/2021 Báo cáo Sơ kết công tác luân chuyển cán bộ từ khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 07/10/2017 đến nay
8/NQ/TU 06/12/2021 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2022
157/BC/TU 25/11/2021 Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tỉnh Lâm Đồng từ năm 2018 đến nay, rà soát các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 2 năm 2024 - 2025
31/KH/ThU 04/08/2021 Kế hoạch của Thành ủy: Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
8/CT/TU 28/06/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số 24-KH/HVCTQG 19/05/2021 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học " Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới"
143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000238491
  •  Đang online: 24
  •  Trong tuần: 515
  •  Trong tháng: 5.858
  •  Trong năm: 84.287