45- KH/DUK
10/11/2023
Hoàng Xuân Hường
Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của Trung ương
Không xác định
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 1076- CV/BTGTU 01/11/2023 Phối hợp khảo sát dư luận xã hội
685/QĐ/ThU 12/07/2023 Quyết định Thành ủy: Thành lập Ban giám khảo, thư ký hội thi sân khấu hóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thành phố Bảo Lộc năm 2023
61/CTr/ThU 27/02/2023 Chương trình công tác tháng 3 năm 2023
808- CV/BTGTU 16/02/2023 Sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
135- BC/ĐUK 15/02/2023 sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
65-HD/BTGHU 11/11/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền, quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
107-KH/ThU 02/08/2022 Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2/ĐA/TU 28/06/2022 Đề án Xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
42-KH/ĐUK 04/04/2022 Kế hoạch thực hiện Quy định 205 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Số 487 - CV/BTGTU 18/03/2022 Thông tin tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000234056
  •  Đang online: 15
  •  Trong tuần: 15
  •  Trong tháng: 5.375
  •  Trong năm: 43.852