Chi bộ II - thuộc Đảng bộ Công ty Xăng dầu Lâm Đồng lãnh đạo nhiệm vụ kinh doanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quý I năm 2022 In trang
12/05/2022 11:03 SA

Chi bộ II - thuộc Đảng bộ Công ty Xăng dầu Lâm Đồng lãnh đạo nhiệm vụ kinh doanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quý I năm 2022

Trong quý I năm 2022 với những thuận lợi và khó khăn, Chi bộ II – thuộc Đảng bộ Công ty Xăng dầu Lâm Đồng đã bám sát vào nhiệm vụ được giao, lãnh đạo các đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; xây dựng chi bộ, các cửa hàng, tổ chức CT–XH vững mạnh; nội bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đảng viên và người lao động có tư tưởng ổn định và an tâm công tác; các đồng chí đảng viên đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19.

Description: D:\ĐẢNG ỦY KHỐI 2020 - 2025\2022\hinh 2022\hinh XDau 1.jpg

Chi bộ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu năm chi bộ đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ này. Lãnh đạo các đơn vị tập trung vào công tác xây dựng đơn vị, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chi bộ về việc 100% người lao động phải thực hiện nghiêm túc quy trình bán hàng; phối hợp tốt giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể về triển khai có hiệu quả chính sách kinh doanh của Công ty phấn đấu hòan thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả công tác kinh doanh quý 1/2022 đạt được như sau: xăng dầu:13.878 m3 (đạt 117,02% so cùng kỳ ); dầu nhờn: 96,7 m3 (đạt 77,98% so cùng kỳ ); gas: 109 tấn (đạt 99,27% so cùng kỳ)…

Lượt xem: 487
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000238519
  •  Đang online: 35
  •  Trong tuần: 543
  •  Trong tháng: 5.886
  •  Trong năm: 84.315