THỰC TRẠNG VÀ GIẢI  PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI  BƯU ĐIỆN HUYỆN DI LINH In trang
15/07/2021 11:21 SA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI  PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI  BƯU ĐIỆN HUYỆN DI LINH

Sinh hoạt chi bộ là một chế độ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần hoặc sinh hoạt đột xuất khi cần. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ, là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ.

Description: C:\Users\THEDUDN\Desktop\HINH  CHI BO BDH DI LINH TO CHUC CHAO  CO  SANG T2 HANG TUAN .jpg

(Sinh hoạt chào cờ vào thứ 2 đầu tần – Bưu điện Di Linh)

Thời gian qua, Chi bộ Bưu điện huyện Di Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt. Chi bộ đã có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt, nhưng nhìn chung chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn nhiều hạn chế: Chi bộ còn lúng túng trong xác định nhiệm vụ chính trị, lúng túng trong sinh hoạt, nội dung chủ yếu chỉ là quán triệt, triển khai nhiệm vụ của cấp trên giao. Thường lẫn lộn giữa sinh hoạt đảng với triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có khi còn đồng nhất giữa nội dung họp chi bộ với họp cơ quan, nên thường sa vào đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị mà chưa chú trọng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên cũng như việc kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chi ủy không họp trước khi sinh hoạt chi bộ, chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ còn sơ sài, dàn trải. Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa được quan tâm đúng mức hoặc không tổ chức được sinh hoạt chuyên đề, mặc dù đã có hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, do chi ủy không chuẩn bị được nội dung.  Việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, sinh hoạt chi bộ chỉ có ý kiến của đồng chí lãnh đạo đơn vị và đồng chí trong chi ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa tốt, còn hình thức, đảng viên ngại phát biểu ý kiến, chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong tổ chức đảng.

Để thực hiện tốt hơn nữa việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, Cấp ủy phải luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ.

Hai là, Trước khi sinh hoạt, trong cấp ủy cần có sự phân công, chuẩn bị; trong sinh hoạt, đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, phát huy cao trí tuệ của tập thể; có sổ ghi nghị quyết sinh hoạt chi bộ ...

Ba là, Chi ủy phải bám sát tình hình hoạt động thực tế của chi bộ để xây dựng nội dung sinh hoạt, trong đó cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm; thông tin kịp thời về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Cấp ủy đảng cấp trên.

Bốn là, Tổng hợp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của chi bộ tháng trước theo nghị quyết chi bộ đã đề ra và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho tháng tiếp theo. Nghị quyết của chi bộ phải thiết thực, có tính khả thi và quá trình thực hiện phải được kiểm tra kịp thời.

Năm là, Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, để thực sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ thì bí thư chi bộ phải rất linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; chủ trì các cuộc họp cần có tác phong cởi mở, chân thành, dân chủ, nhưng cần phải quyết đoán, có chính kiến rõ ràng. Trong thảo luận phải thật sự phát huy dân chủ, tạo được không khí đoàn kết, thẳng thắn để các đảng viên thể hiện hết ý kiến của mình, trước khi biểu quyết chung của chi bộ

Sáu là, Khi sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Bên cạnh đó, đảng viên làm công tác lãnh đạo quản lý, cấp ủy viên phải gương mẫu thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm.

Bảy là, Đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy chi bộ cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ, tạo sự phong phú, lôi cuốn, tránh đơn điệu trong sinh hoạt.

Tám là, Cần bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý để các đảng viên tham gia đầy đủ; đồng thời tạo không khí dân chủ, cởi mở chân thành để đảng viên bộc lộ tâm tư nguyện vọng; cấp ủy cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho đảng viên thấy được việc tham gia sinh hoạt và phát biểu ý kiến không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi, là dịp thể hiện các chính kiến, được tham gia góp ý vào xây dựng Nghị quyết, là tham gia xây dựng Đảng.

Chín là, Việc sinh hoạt chi bộ cần gắn việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định nêu gương. Nâng cao tính chủ động, năng lực, sức lãnh đạo của cấp ủy, đặc biệt là vai trò của Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ; duy trì nề nếp sinh hoạt hàng tháng; thực hiện nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng ủy với Chi bộ, của cấp ủy cấp trên với cấp dưới về nề nếp sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Mười là, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp ủy cấp trên, nhất là cấp uỷ cấp trên trực tiếp. Các cấp ủy cần nâng cao nhận thức đúng đắn về vị trí và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của TCCSĐ. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên có vai trò quan trọng đối với việc định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy cấp trên cần cử cán bộ, cấp ủy viên thường xuyên dự sinh hoạt với các chi bộ để động viên, khuyến khích, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, đồng thời cũng nắm chắc chất lượng hoạt động của chi bộ để báo cáo cấp ủy cấp trên chỉ đạo kịp thời.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ để đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới, đảm bảo việc sinh hoạt của Chi bộ thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của công tác Đảng; tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức, giữ vững vai trò lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới.

       (Chi bộ Bưu điện huyện Di Linh thuộc Đảng bộ Bưu điện tỉnh Lâm Đồng)

Lượt xem: 701
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000226349
  • Đang online: 14
  • Trong tuần: 14
  • Trong tháng: 213
  • Trong năm: 73.145