Đảng ủy BIDV Đà Lạt: Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ In trang
19/08/2021 05:27 CH

 

Là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đà Lạt (BIDV Đà Lạt) luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng, trình độ đảng viên; đồng thời là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng.