Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức  Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa XIII) cho  trên 1000 CB, ĐV các tổ chức Đảng trực thuộc. In trang
13/08/2022 02:44 CH

 Trong tháng 8/2022, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị (theo hình thức trực tiếp, chia thành 04 hội nghị) nhằm tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gắn với một số nghị quyết của Tỉnh ủy Lâm Đồng trong năm 2022 và hội nghị chuyên đề “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được đồng chí Hoàng Xuân Hường - Bí thư Đảng ủy Khối tuyền đạt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và một số nghị quyết của Tỉnh ủy Lâm Đồng trong năm 2022.

Description: C:\Users\THEDUDN\Pictures\NQTW (1).jpg

           ( Lớp trực tiếp tại hội trường Đảng ủy khối Doanh nghiệp)

 Đồng chi Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã nhấn mạnh thêm chuyên đề về tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Description: C:\Users\THEDUDN\Pictures\NQ (1).jpg

Việc tổ chức hội nghị với các chuyên đề được quán triệt nhằm giúp cho đảng viên trong Khối nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. 

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đề nghị từng đảng viên xác định rõ trách nhiệm không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên tự phê bình và phê bình, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.  Đề nghị các Đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (Khóa XIII) đi vào cuộc sống.

Description: C:\Users\THEDUDN\Pictures\viet combank hoc nq.jpg

(Lớp trực tuyến tại Ngân hàng TMCP Vietcombank chi nhánh Lâm Đồng)

 Tính đến nay đã có 1.700/ 1900 đồng chí  cán bộ, đảng viên trong toàn Khối được học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (6 lớp trực tuyến do Trung ương tổ chức tại đầu cầu: (1) Hội trường 300 chỗ Trung tâm hành chính tỉnh, (2)  Ngân hàng Agribank Lâm Đồng (3) Ngân hàng TMCP Vietinbank Lâm Đồng (4),  Ngân hàng TMCP Vietinbank Bảo Lộc, (5) Ngân hàng TMCP Vietcombank LĐ, (6), Ngân hàng TMCP Vietcombank Bảo Lộc và 4 Lớp trực tiếp do Đảng ủy Khối tổ chức); số đảng viên, quần chúng còn lại giao cho cấp ủy các tổ chức đảng trực tiếp  tuyên tuyền, quán triệt tại các buổi sinh hoạt chi bộ đồng loạt trong tháng 8/2022.

                                                                                      Văn phòng ĐUK

Lượt xem: 314
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000238410
  •  Đang online: 26
  •  Trong tuần: 434
  •  Trong tháng: 5.777
  •  Trong năm: 84.206