CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG In trang
27/09/2022 02:20 CH

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG

       Chi bộ ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng – Điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng.

Chi bộ cơ sở  Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 98/QĐ-ĐU ngày 25/07/2003 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Agribank Lâm Đồng gồm 07 đảng viên, đến nay Chi bộ có 26 đảng viên đang công tác tại hội sở. Đặc điểm của Chi bộ vừa thực hiện công tác chỉ đạo hoạt động của NHCSXH trên địa bàn toàn tỉnh vừa thực hiện các nhiệm vụ trực tiếp tại địa bàn thành phố Đà Lạt. Sau khi được thành lập, Chi ủy, Chi bộ đã kịp thời xây dựng Quy chế làm việc của Cấp ủy, Quy chế phối hợp giữa Cấp ủy với Ban Giám đốc, Nghị quyết, chương trình hành động, phân công nhiệm vụ  cho từng đồng chí trong cấp ủy; bát sát theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ hoạt động có hiệu quả ngay từ những năm đầu mới thành lập, Qua đó đã khẳng định được vai trò là hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đồng thời góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về kết quả đạt được trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị: Ngân hàng chính sách với chức năng, nhiệm vụ được giao là thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện chủ trương trên, trong những năm qua Chi ủy Chi bộ đã bám sát các chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhất là lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội để lãnh đạo chi nhánh triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về huy động, dư nợ và đặc biệt là tỷ lệ nợ xấu giảm dần so với những năm trước (qua 20 năm hoạt động quy mô hoạt động không ngừng được mở rộng với tổng nguồn vốn đến 31/5/2022 đạt 4.475 tỷ đồng, tăng 44,4 lần so với năm 2002; dư nợ đạt 4.436 tỷ đồng, tăng 43,4 lần so với năm 2002, (tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 22,5%), với trên 94.700 hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách khác). Cùng với đó, ngân hàng chính sách đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ thể hiện qua việc mở thêm nhiều điểm giao dịch ở các xã vùng sâu, vùng xã; cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người vay, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, công khai về quy trình thủ tục giải quyết cho vay, thu nợ và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và của ngành ngân hàng. Nhờ vậy, trong những năm  qua số đơn khiếu nại liên quan đến việc vay vốn rất ít và kịp thời giải quyết trả lời cho người khiếu nại, không có đơn thư tồn đọng.

Tuy chi ủy, chi bộ chỉ có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo trong phạm vi hội sở và địa bàn thành phố Đà Lạt, nhưng Chi uỷ thông qua các đồng chí đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp đã lãnh đạo toàn chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác quản lý kho quỹ, cũng như các hoạt động có liên quan đến công tác cho vay, huy động, thu hồi vốn và lãi với số lượng lượt người vay rất lớn (109.000 lượt), số tiền vay từng món thường nhỏ, đến 31/12/2019 còn trên 95.500 hộ có dư nợ với số tiền trên 3.300 tỷ đồng nhưng không có sự cố đáng tiếc nào xẩy ra.

Bên cạnh lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tín dụng chính sách xã hội,  Chi ủy, Chi bộ NHCSXH luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng: Từ lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác giáo dục, quản lý đảng viên, công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, đến công tác kiểm tra, giám sát cũng như duy trì chế độ và nguyên tắc sinh hoạt Đảng đều thực hiện khá tốt. Chính vì vậy, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên của chi bộ ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao về vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với doanh nghiệp trong tình hình mới.

 Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thành lập, kiện toàn kịp thời Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng, triển khai quy chế hoạt động và ký thỏa ước lao động tập thể; xây dựng các nội quy, quy chế về thực hiện dân chủ. Thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động chất lượng, hiệu quả thiết thực. Chính vì vậy, các tổ chức đoàn thể tại chi nhánh hàng năm xếp loại vững mạnh tiêu biểu/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  Kết quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Chi ủy, Chi bộ triển khai thực hiệc khá bài bản, từ việc tổ chức học tập các chuyên đề đến việc ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng chuẩn mực cũng như đăng ký các nội dung làm theo, định kỳ có kiểm điểm, đánh giá kết quả làm theo, làm cơ sở để đánh  giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng tháng và cả năm. Nhờ vậy, nhận thức tư tưởng, ý thức tự rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao của từng cá nhân và từng tập thể có những chuyển biến tích cực và đã đem lại những kết quả cụ thể, thiết thực góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của chi bộ, doanh nghiệp. Qua việc học tập và làm theo Bác nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ đã có những cử chỉ đẹp, thể hiện tính trung thực trong giao dịch, trả lại nhiều món tiền thừa cho khách hàng, những cử chỉ đẹp đó đã góp phần tạo dựng thêm chữ tín và hình ảnh đẹp của Ngân hàng chính sách - yếu tố quan trọng giúp chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phát triển bền vững trong thời gian tới.

Với kết quả hoạt động như trên Chi bộ và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng đã được cấp trên khen thưởng các danh hiệu như: Chi bộ cơ sở NHCSXH tỉnh Lâm Đồng nhiều năm liền đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu - hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã 2 lần liên tục được Tỉnh uỷ tặng cờ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và là một trong số rất ít các tổ chức cơ sở đảng thuộc khối giữ vững được danh hiệu này. Tập thể Chi nhánh đạt danh hiệu lao động xuất sắc nhiều năm liền, được Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành tặng nhiều Bằng khen, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba…Qua đó, đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng là “điểm sáng” trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh.

          Để đạt được kết quả như trên, bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, quyết tâm cao của chi bộ, đã không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng chi bộ, tổ chức đoàn thể  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời đã kế thừa và phát huy tốt truyền thống, cũng là những kinh nghiệm quý giá được đúc rút qua 20 năm xây dựng và trưởng thành của tập thể, cán bộ, đảng viên trong chi nhánh. Đó là: (1) Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; chăm lo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, tạo sự đồng thuận cao trong chi nhánh. (2) Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nghiêm túc trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên; kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ chi bộ; thực hiện tốt lề lối phương thức làm việc, mối quan hệ công tác giữa Ban Giám đốc, Chi uỷ, các đoàn thể theo quy chế. (3) Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng.

Những kết quả trong công tác xây dựng Đảng tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh được Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng cấp đánh giá đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống,  sát với nhiệm vụ chính trị ngành.

 

 

 

    

 

 

Lượt xem: 529
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000204775
  •  Đang online: 22
  •  Trong tuần: 923
  •  Trong tháng: 6.091
  •  Trong năm: 14.571