CHI BỘ CƠ SỞ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LÂM ĐỒNG HẠT NHÂN LÃNH ĐẠO MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ In trang
23/08/2022 02:44 CH

CHI BỘ CƠ SỞ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LÂM ĐỒNGHẠT NHÂN LÃNH ĐẠO MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ

Chi bộ cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Lâm Đồng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng gồm 26 đảng viên đang công tác tại hội sở NHCSXH tỉnh Lâm Đồng. Đặc điểm của Chi bộ NHCSXH Lâm Đồng là vừa thực hiện công tác chỉ đạo các mặt hoạt động của NHCSXH trên địa bàn thành phố Đà Lạt, đồng thời thông qua cán bộ lãnh đạo, quản lý chỉ đạo triển khai các hoạt động của NHCSXH trên địa bàn toàn tỉnh.

Quá trình xây dựng và phát triển của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng luôn gắn liền với Chi bộ cơ sở NHCSXH Lâm Đồng với những thuận lợi và khó khăn đan xen, trong đó thách thức lớn nhất là tỷ lệ hộ nghèo giữa các địa bàn không đồng đều, đồng thời nhu cầu tiếp cận, thụ hưởng nguồn vốn tín dụng chính sách trong dân ngày càng cao, trong khi nguồn vốn để đáp ứng còn chưa đầy đủ và kịp thời. Trong hoàn cảnh đó, Chi bộ NHCSXH Lâm Đồng đã nhận thức đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ của mình, vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, trong đó chú trọng đến những khâu trọng tâm, nhiệm vụ trọng điểm, tạo tiền đề cho Chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, vai trò lãnh đạo của Chi bộ thể hiện rõ nét qua việc chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách hoạt động hiệu lực, hiệu quả với phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội thông qua mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn tại tất cả các thôn, tổ dân phố trong tỉnh. Cùng với đó là xây dựng hệ thống Điểm giao dịch xã tại tất cả các xã, phường, thị trấn và bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện đã phản ánh bước tiến vượt bậc trong quản lý, tạo điểu kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Thông qua phương thức này, qua 20 năm hoạt động quy mô hoạt động không ngừng được mở rộng với tổng nguồn vốn đến 31/5/2022 đạt 4.475 tỷ đồng, tăng 44,4 lần so với năm 2002; dư nợ đạt 4.436 tỷ đồng, tăng 43,4 lần so với năm 2002 (tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 22,5%), với trên 94.700 hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách khác đang sử dụng nguồn vốn chính sách này để sản xuất kinh doanh và ổn định cuộc sống.

Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện dưới sự lãnh đạo của Chi bộ NHCSXH Lâm Đồng đã góp phần quan trọng trong thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Chính phủ về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với thương hiệu NHCSXH: chương trình giảm nghèo bền vững; chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn và nông dân; chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong 20 năm qua NHCSXH đã huy động nguồn lực 12.995 tỷ đồng để cho 730.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, qua đó đã giúp cho gần 109.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho trên 108.200 lao động; tạo điều kiện cho trên 166.000 lượt học sinh sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập; giúp gần 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; giúp xây dựng trên 176.000 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn tại vùng nông thôn góp phần cải tạo môi trường sống; xây dựng trên 6.300 căn nhà cho hộ nghèo và trên 200 căn nhà ở xã hội; chính sách tín dụng cùng với các chính sách khác góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2005 - 2010 từ 22,72% xuống còn 6,31% vào cuối năm 2010, giai đoạn 2011-2015 từ 12,6% năm 2010 xuống còn 1,75% cuối năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 từ 6,67% xuống còn 0,99% cuối năm 2021. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đầu tư cho vay tại các xã xây dựng nông thôn mới đã góp phần giúp 107 xã và 05 huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Chi bộ còn chỉ đạo Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tự nguyện tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai,... với tổng số tiền ủng hộ 5.610 triệu đồng.

Đặc biệt từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Chi bộ đã chỉ đạo chuyên môn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, đã tạo sự chuyển biến, thống nhất về nhận thức và hành động của tập thể, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong các chi, đảng bộ đối với việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; từ đó tập trung lãnh chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; đồng thời quan tâm hỗ trợ NHCSXH về trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc và nguồn vốn cho vay với tổng số tiền 388 tỷ đồng, trong đó riêng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác để bổ sung nguồn vốn cho vay là 307 tỷ đồng, đưa tổng nguồn vốn ủy thác tại địa phương đến 30/6/2022 là 359 tỷ đồng. Cùng với việc tăng trưởng quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng cao. Đến 30/6/2022, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% trên tổng dư nợ. Những thành quả từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW cũng đã cộng hưởng thêm sức mạnh, giúp Chi bộ NHCSXH Lâm Đồng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội phát huy hiệu quả trong việc tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ghi nhận những công hiến của tập thể, viên chức người lao động trong 20 năm qua, hàng năm Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đều được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, được Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành tặng nhiều Bằng khen, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007, hạng Nhì năm 2013, hạng Nhất năm 2021. Chi bộ cơ sở NHCSXH Lâm Đồng nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ủy Ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Đạt được những thành công trên là do Chi bộ NHCSXH Lâm Đồng đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thẳng thắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác của Chi ủy, Ban Giám đốc; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng Nghị quyết, kế hoạch và chương trình hành động phù hợp với định hướng hoạt động của cấp trên và thực tế tại đơn vị để chỉ đạo thực hiện. Có thể khẳng định rằng, Chi bộ NHCSXH Lâm Đồng luôn là hạt nhân lãnh đạo mọi mặt hoạt động tại đơn vị trong quá trình xây dựng, phát triển của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2002-2022.

Phát huy những kết quả đạt được trong 20 năm qua, với tinh thần “Đổi mới -Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển”, trong thời gian tới Chi bộ NHCSXH Lâm Đồng phấn đấu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có đầy đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng Chi nhánh NHCSXH phát triển nhanh, bền vững, đồng thời duy trì được vai trò định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ, là địa chỉ tin cậy của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

                                                                                                                                        (Chi bộ NHCSXH tỉnh Lâm Đồng)

 

Lượt xem: 252
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000177989
  • Đang online: 16
  • Trong tuần: 1.227
  • Trong tháng: 5.552
  • Trong năm: 24.785