Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. In trang
11/01/2023 09:19 SA

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Description: http://baolamdong.vn/file/e7837c02845ffd04018473e6df282e92/dataimages/202301/original/images2506749_hinh_3_05.jpg

 

 

Theo báo cáo, năm 2022, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều diễn biến khó lường, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động nên Đảng bộ đã cơ bản đạt được kết quả khá trên các mặt. 

100% cơ quan, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trên 95% các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Doanh thu của các doanh nghiệp: 18.197 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2021. Nộp ngân sách: 2.190 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2021. Lợi nhuận: 3.859 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2021. Giải quyết việc làm cho trên 7.900 lao động với thu nhập bình quân từ 4 triệu đến 42 triệu đồng/người/tháng. Đóng góp vào các quỹ từ thiện xã hội: 32,7 tỷ đồng  triệu đồng.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Năm 2022, thành lập 2 chi bộ cơ sở. Kết nạp 83 đảng viên, đạt 104% kế hoạch. Toàn Đảng bộ có 62 tổ chức cơ sở trực thuộc, với 1.944 đảng viên. Năm 2022, có 59 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt (16 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 2 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, 1 tổ chức cơ sở đảng không bình xét do mới thành lập. 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá làm sáng tỏ hơn kết quả đạt được của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cũng như của Đảng ủy Khối. Đồng thời, đề ra giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Description: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Hường - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trong năm 2023. Bên cạnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể, phát huy dân chủ và vai trò lãnh đạo của Đảng, của người đứng đầu doanh nghiệp, vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên… góp phần tạo sự đồng thuận trong doanh nghiệp phục vụ tốt hơn công tác sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục và quản lý đảng viên; xây dựng kế hoạch và có phương án cụ thể về phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 04-NQ/ĐUK, ngày 22/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và chỉ đạo của Tỉnh ủy.

            Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng cho 16 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022; 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018 - 2022); 2 đảng viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Lượt xem: 251
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000204802
  •  Đang online: 14
  •  Trong tuần: 950
  •  Trong tháng: 6.118
  •  Trong năm: 14.598