Thực hiện quy trình bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh In trang
07/03/2023 09:40 SA

 

             - Chiều 3/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 13, khóa VI.

                       Hội nghị đã thực hiện quy trình bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua dự thảo các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); báo cáo tài chính Đảng năm 2023. Hội nghị do đồng chí Hoàng Xuân Hường – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ trì.

Description: Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VI

Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VI

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện quy trình (bước 2), thảo luận, thống nhất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, cách làm, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự và tiến hành giới thiệu bổ sung 2 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng phiếu kín. 
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng và đồng chí Nguyễn Ý Nhi - Bí thư Đoàn Khối kiêm Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh để bổ sung vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Theo đề án, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 23 đồng chí. Tuy nhiên, tại đại hội bầu 22 đồng chí (khuyết 01 đồng chí); hiện nay, do điều kiện công việc của cá nhân nên 02 đồng chí thôi tham gia ban chấp hành.

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng đã thông qua dự thảo các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 “Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 “Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.