Tổ chức bộ máy In trang
28/04/2021 04:48 CH

(Theo Quy định số 03-QĐ/TU ngày 08/3/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng)

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁN BỘ

1. Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và đoàn thể trực thuộc

- Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh được thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc và đoàn thể trực thuộc gồm: Văn phòng; Ban xây dựng tổ chức cơ sở đảng; Cơ quan Ủy ban kiểm tra; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định. Ủy ban kiểm tra, các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối và đoàn thể Khối trực thuộc có con dấu để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Biên chế cán bộ chuyên trách và người lao động

- Tổng biên chế cán bộ, công chức chuyên trách và hợp đồng lao động được bố trí không quá 16 biên chế và 2 hợp đồng, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trong tổng số biên chế được giao của tỉnh.

- Ban Thường vụ Đảng ủy khối bố trí số lượng biên chế và hợp đồng lao động theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt (theo Quyết định số 1991-QĐ/TU ngày 19/3/2020).

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI QUA CÁC THỜI KỲ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ, KHÓA I ( 1997 – 2000)

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bùi Xuân Hương

Bí thư

2

Đinh Minh Quý

Phó Bí thư (đến tháng 8/1998)

3

Nguyễn Văn Giai

UVBTV

4

Vũ Tiến Khu

UVBTV

5

Đào Thị Tâm Mai

UVBTV

6

Phạm Thành Nam

UVBTV (từ tháng 01/1999)

7

Đàm Văn Quyền

UVBCH

8

Nguyễn Long Châu

UVBCH

9

Nguyễn Thị Sâm

UVBCH

10

Trần Mỹ Sơn

UVBCH

11

Nguyễn Văn Khiêm

UVBCH

12

Nguyễn Minh Thắng

UVBCH

13

Nguyễn Xuân Nhị

UVBCH

14

Lưu Xuân Bồi

UVBCH

15

Đào Thị Tâm Mai

UVBCH

16

Nguyễn Đăng Hiền

UVBCH

17

Thái Quang Hà

UVBCH

18

Nguyễn Viết Lăng

UVBCH

19

Lương Hùng Minh

UVBCH

20

Nguyễn Văn Thắng

UVBCH

21

Nguyễn Doãn Vỹ

UVBCH

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA II (2000 – 2005)

1

Bùi Xuân Hương

Bí thư (đến tháng 4/2005)

2

Đinh Minh Quý

Bí thư (đến tháng 9/2005 – Đại hội)

3

Phạm Thành Nam

Phó bí thư

4

Nguyễn Văn Giai

UVBTV

5

Đào Thị Tâm Mai

UVBTV

6

Đàm Văn Quyền

UVBTV

7

Lương Hùng Minh

UVBTV

8

Trần Mỹ Sơn

UVBTV

9

Lưu Xuân Bồi

UVBCH

10

Nguyễn Ngọc Chương

UVBCH

11

Trần Đình Duyên

UVBCH

12

Nguyễn Đăng Hiền

UVBCH

13

Lê Đức Hân

UVBCH

14

Nguyễn Viết Lăng

UVBCH

15

Nguyễn Thị Lắm

UVBCH

16

Nguyễn Xuân Nhị

UVBCH

17

Lê Thị Ngát

UVBCH

18

Nguyễn Văn Quyên

UVBCH

19

Phạm Văn Thắng

UVBCH

20

Hoàng Xuân Tình

UVBCH

21

Nguyễn Doãn Vỹ

UVBCH

22

Nguyễn Văn Việt

UVBCH

23

Tống Hữu Mạnh

UVBCH

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA III (2005 – 2010)

1

Đinh Minh Quý

Bí thư

2

Phạm Thành Nam

Phó bí thư

3

Bùi Sĩ Thưởng

Phó Bí thư (từ tháng 8/2006 – 5.2007)

4

Hồ Sĩ Thái

Phó Bí thư (từ tháng 9/2008 – Đại hội)

5

Đàm Văn Quyền

UVBTV

6

Tống Hữu Mạnh

UVBTV

7

Hoàng Xuân Tình

UVBTV

8

Trần Mỹ Sơn

UVBTV

9

Lương Hùng Minh

UVBTV

10

Trương Thị Hà

UVBCH

11

Nguyễn Văn Chiểu

UVBCH

12

Nguyễn Đăng Hiền

UVBCH

13

Trần Văn Anh

UVBCH

14

Đinh Tiên

UVBCH

15

Thái Khắc Ngọ

UVBCH

16

Nguyễn Đức Mạnh

UVBCH

17

Đặng Văn Bình

UVBCH

18

Võ Quang Tuân

UVBCH

19

Phạm Thị Xuân Hương

UVBCH

20

Nguyễn Việt Phương

UVBCH

21

Nguyễn Văn Việt

UVBCH

22

Tôn Thiện Đồng

UVBCH

23

Phùng Quý Ngọc

UVBCH (từ tháng 12/2008)

24

Bùi Đình Toan

UVBCH (từ tháng 12/2008)

25

Đoàn Trọng Phương

UVBCH (từ tháng 12/2008)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA IV (2010 – 2015)

1

Đinh Minh Quý

Bí thư  (đến tháng 10/2014)

2

Phạm Thành Nam

Bí thư ( từ tháng 11/2014 - ĐH)

3

Tôn Thiện Đồng

Phó Bí thư (tháng 8/2006 – 5/2015)

4

Trần Tưởng

Phó Bí thư (từ tháng 5/2015 )

5

Lê Anh Tuấn

Phó Bí thư (từ tháng 5/2015 )

6

Đàm Văn Quyền

UVBTV

7

Tống Hữu Mạnh

UVBTV (đến tháng 7/2015)

8

Hoàng Xuân Tình

UVBTV

9

Trần Mỹ Sơn

UVBTV (đến tháng 4/2014)

10

Thái Khắc Ngọ

UVBTV (đến tháng 10/2014)

11

 Bùi Đình Toan

UVBTV

12

Thái Đắc Toàn

UVBTV (từ tháng 9/2014)

13

Tăng Đình Phan

UVBTV ( từ tháng 8/2015)

14

Hoàng Xuân Tình

UVBTV

15

Nguyễn Đăng Hiền

UVBCH ( đến tháng 5/2013)

16

Nguyễn Văn Việt

UVBCH

17

ĐặngVăn Bình

UVBCH (đến tháng 8/2012)

18

Võ Quang Tuân

UVBCH

19

Phùng Quý Ngọc

UVBCH

20

Nguyễn Văn Thông

UVBCH

21

Võ Xuân Sơn

UVBCH

22

Hoàng Ngọc Bảy

UVBCH

23

Lê Thị Trịnh

UVBCH

24

Chế Lê Phát

UVBCH

25

Phạm Thị Xuân Hương

UVBCH

26

Nguyễn Văn Don

UVBCH

27

Lương Lân

UVBCH

28

Nguyễn Thị Tằm

UVBCH

29

Hoàng Thu Viển

UVBCH

30

Nguyễn Thị Bích Hiển

UVBCH

31

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

UVBCH ( đến tháng 7/2012)

32

Trần Văn Thế

UVBCH (từ tháng 3/2013)

33

Phạm Hữu Lợi

UVBCH ( từ tháng 11/2013)

34

Trần Thanh Nam

UVBCH ( từ tháng 8/2014)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA V (2015 – 2020)

1

Trần Tưởng

Bí thư

2

 Hoàng Xuân Hường

Phó Bí thư (từ tháng 7/2020)

3

Lê Anh Tuấn

Phó Bí thư

4

Bùi Đình Toan

Phó Bí thư

5

Tăng Đình Phan

UVBTV

6

Nguyễn Thị Bích Hiển

UVBTV

7

Hoàng Thu Viển

UVBTV

8

Thái Đắc Toàn

UVBTV

9

Phạm Xuân Hương

UVBTV

10

Chế Lê Phát

UVBTV

11

Hoàng Ngọc  Bảy

UVBCH

12

Trần Văn Thế

UVBCH

13

Phạm Hữu Lợi

UVBCH

14

Nguyễn Quang Thắng

UVBCH

15

Đinh Minh Hải

UVBCH

16

Phạm Thị Vạn Thanh

UVBCH

17

Trần Thanh Nam

UVBCH

18

Trần Văn Anh

UVBCH

19

Nguyễn Văn Thông

UVBCH

20

Nguyễn Văn Don

UVBCH

21

Võ Quốc Trang

UVBCH

22

Nguyễn Đức Việt

UVBCH

23

Nguyễn Văn Chiểu

UVBCH (đến tháng 10/2015)

24

Lương Lân

UVBCH

25

Phùng Quý Ngọc

UVBCH

26

Phạm Văn Thành

UVBCH

27

Tạ Hoàng Giang

UVBCH

28

Hoàng Việt Hùng

UVBCH

29

Nguyễn Xuân Hòa

UVBCH (từ tháng 7/2016)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHÓA VI (2020 – 2025)

1

 Hoàng Xuân Hường

Bí thư

2

Lê Anh Tuấn

Phó Bí thư

3

Bùi Đình Toan

Phó Bí thư

4

Trần Văn Thế

UVBTV

5

Nguyễn Thị Bích Hiển

UVBTV

6

Hoàng Thu Viển

UVBTV

7

Nguyễn Xuân Hòa

UVBTV ( đến tháng 3/2023)

8

Phạm Hữu Lợi

UVBCH

9

Nguyễn Quang Thắng

UVBCH

10

Nguyễn Văn Tâm

UVBCH

11

Phạm Thị Vạn Thanh

UVBCH (đến tháng 4/2022)

12

Trần Thanh Nam

UVBCH

13

Hoàng Việt Hùng

UVBCH

14

 Phạm Quang Vân

UVBCH

15

Vũ Xuân Việt

UVBCH

16

 Đỗ Văn Quốc Dược

UVBCH ( đến tháng 3 / 2023)

17

Võ Quốc Trang

UVBCH (đến tháng 9/2020)

18

Vũ Đình Tuấn

UVBCH

19

Võ Văn Thanh

UVBCH

20

Nguyễn Phước Quý Hùng

UVBCH ( đến tháng 4/2023)

21

Huỳnh Ngọc Hùng

UVBCH

22

Nguyễn Tấn Địch

UVBCH

Đ/c  Nguyễn Ý Nhi - UVBCH ( bổ sung  từ tháng 4/2023)

Đ/c Nguyễn Hùng Cường - UVBCH ( bổ sung từ tháng 4/2023)

 

 

 

 

Lượt xem: 3.877
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000252956
  •  Đang online: 21
  •  Trong tuần: 611
  •  Trong tháng: 6.567
  •  Trong năm: 62.752