437- CV/ĐUK
28/02/2023
Lê Anh Tuấn
Triệu tập tham dự học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, chuyên đề của Tỉnh ủy năm 2023
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
436- CV/ĐUK 24/02/2023 Công văn đăng ký mô hình mới, cách làm sáng tạo năm 2023
434- CV/ĐUK 17/02/2023 Lấy ý kiến CB,ĐV, NLĐ về Luật Đất đai (sửa đổi)
806- CV/BTG 16/02/2023 Công tác tuyên truyền năm 2023
433- CV/ĐUK 16/02/2023 Công văn thực hiện Kế hoạch 835/KH-UBND tỉnh về triển khai thực hiện chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025. tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh
808- CV/BTGTU 16/02/2023 Sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
428- CV/ĐUK 07/02/2023 Sao gửi kế hoạch 71- KH/TU về thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư
389- CV/TU 06/07/2022 Bài Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
287- CV/ĐUK 17/03/2022 Triển khai Kết luận 14 - KL/TW của Bộ Chính trị
270- CV/ĐUK 16/02/2022 Triển khai thực hiện Quy định về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ 50 % trở xuống
220- CV/UBKTTU 01/11/2021 Sao gửi bài viết của đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “Một số điểm mới trong Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000234011
  •  Đang online: 16
  •  Trong tuần: 16
  •  Trong tháng: 5.330
  •  Trong năm: 43.807