43- KH/BCD
22/02/2023
Trần Đình Văn
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
62- KH/DUK 20/02/2023 Ke hoach to chuc quan triet Nghi quyet TW 6 va chuyen de 2023
2023- KH/DUK 15/02/2023 Chuyên đề năm 2023
49- KH/DUK 19/05/2022 Kế hoạch mở lới BDLLCT cho đối tượng kết nạp Đảng ( lớp III)
48- KH/DUK 12/05/2022 kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
43- KH/DUK 05/04/2022 kế hoạch mở lớp BDLL CT cho đảng viên mới năm 2022
42-KH/ĐUK 04/04/2022 Kế hoạch thực hiện Quy định 205 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
40- KH/DUK 17/03/2022 Kết luận số 21- KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"
38 - KH/ĐUK 01/03/2022 Kế hoạch tổ chức biểu dương khen thưởng và gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2021 - 2026
39- KH/DUK 01/03/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận 01 - KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2022 về thực hiện Chỉ thị 05
36- KH/DUK 16/02/2022 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2022
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000252823
  •  Đang online: 3
  •  Trong tuần: 478
  •  Trong tháng: 6.434
  •  Trong năm: 62.619