40- KH/DUK
17/03/2022
Hoàng Xuân Hường
Kết luận số 21- KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
38 - KH/ĐUK 01/03/2022 Kế hoạch tổ chức biểu dương khen thưởng và gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2021 - 2026
39- KH/DUK 01/03/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận 01 - KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2022 về thực hiện Chỉ thị 05
36- KH/DUK 16/02/2022 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2022
32- KH/DUK 21/09/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận 01 KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị
31- KH/DUK 09/09/2021 Kế hoạch thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
29- KH/DUK 08/09/2021 Kế hoạch về học tập, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng
30- KH/DUK 07/09/2021 Kế hoạch làm việc trực tuyến với cấp ủy trực thuộc
27 KH/DUK 20/08/2021 Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng - Lớp 4 hình thức online
26 - KH/ĐUK 16/08/2021 Mở lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng - lớp thứ III
23- KH/DUK 28/07/2021 Kế hoạch mở lớp nhận thức về Đảng - lớp thứ 2
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000252868
  •  Đang online: 20
  •  Trong tuần: 523
  •  Trong tháng: 6.479
  •  Trong năm: 62.664