Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng và Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận tổ chức ra quân trồng 1.000 cây thông đỏ tại huyện Di Linh In trang
29/06/2023 03:53 CH

         Ngày 23/6, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng và Khối thi đua các doanh nghiệp thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận tổ chức ra quân trồng 1.000 cây thông đỏ tại huyện Di Linh.