Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình trao tặng 3 hệ thống cung cấp nước uống trực tiếp cho thanh niên công nhân In trang
21/02/2023 04:12 CH

Ngày 21/5, Đoàn Khi Doanh nghip tnh Lâm Đồng t chc chương trình trao tng 3 h thng cung cp nước ung trc tiếp cho thanh niên công nhân.
             Ch Nguyn Ý Nhi - Bí thư Đoàn Khi Doanh nghip tnh cho biết chương trình nhm cung cp nước ung đạt tiêu chun cho thanh niên công nhân, hc sinh. Đây là công trình thanh niên cp khi dành tng cho thanh niên công nhân, hưởng ng trin khai t chc các hot động trong Tháng công nhân ca Ban Thường v Đoàn Khi Doanh nghip Tnh.

Description: C:\Users\THEDUDN\Pictures\tang máy nuoc loc.jpg

           Dp này, Đoàn Khi Doanh nghip đã h tr 3 h thng cung cp nước ung trc tiếp cho Công ty C phn Tng Công ty Dâu tm tơ Vit Nam (tr s ti TP Bo Lc) vi tng kinh phí hơn 20 triu đồng.