Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 19 (mở rộng) nhằm tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 In trang
15/01/2024 09:39 SA

        (LĐ online) - Chiều 9/1, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 19 (mở rộng) nhằm tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Hoàng Xuân Hường - Bí thư Đảng ủy Khối; Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Bùi Đình Toan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

           Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo các Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa VI; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc Khối.

 

 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại Đảng bộ Khối năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.

Đồng thời thông qua các dự thảo: Chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối 2024; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2024; Nghị quyết về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của Đảng ủy khối năm 2024; Nghị quyết chuyên đề về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Khối đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp trong Khối cơ bản có hiệu quả, chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ, chính sách đối với người lao động; tích cực thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.

Description: Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho các đảng viên có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho các đảng viên có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra của Đảng

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên, thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị trong cơ quan, doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức cũng như trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.