Tăng cường lãnh đạo doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh trong đại dịch Covid - 19 In trang
09/02/2022 11:15 SA

 

Tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng rất nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Trước thực trạng đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh vượt qua đại dịch.

Description: D:\ĐẢNG ỦY KHỐI 2020 - 2025\2022\hinh 2022\TOAN CANH - SIZE NHO.jpg

 ( Công ty Xăng dầu Lâm Đồng phục vụ nhiên liệu cho người dân trong dịp Tết Nguyên Đán Xuân Nhân Dần năm 2022)

Hiện nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 60 tổ chức cơ sở đảng gồm 17 đảng bộ và 43 chi bộ. Thời gian qua, trước tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, các tổ chức cơ sở đảng trong Khối đã tiếp tục thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị trong cơ quan, doanh nghiệp; với tinh thần đổi mới, đoàn kết, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nên đã lãnh đạo doanh nghiệp đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Cấp ủy tổ chức đảng các cấp, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp trong Khối đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của tỉnh, ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch phát sinh hay lây lan. Từ đó, góp phần thực hiện được “mục tiêu kép” vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ cho người dân, doanh nghiệp; không để ứ đọng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Nhờ vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong Khối vẫn có bước tăng trưởng, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Description: D:\ĐẢNG ỦY KHỐI 2020 - 2025\2022\hinh 2022\3a3d824a1730db6e8221.jpg

             (Công ty CP Khoáng sản và VLXD thi công các công trình trọng điểm của Tỉnh)

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và 2021, doanh thu của các doanh nghiệp hoạt động trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt 23.058 tỷ đồng, nộp ngân sách 5.911 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 4.572 tỷ đồng. Đặc biệt trong năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nhưng hầu hết các doanh nghiệp trong Khối vẫn sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối năm 2021 đạt 10.886 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.969 tỷ đồng, tăng 0,9% và nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.255,3 tỷ đồng, chiếm khoảng 22% tổng ngân sách của tỉnh, tính riêng thuế, phí chiếm khoảng 38%. Các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối cũng đã tích cực thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội với số tiền là 42,3 tỷ đồng, tăng 38,5% so với năm 2020. Thông qua việc hoạt động ổn định, các doanh nghiệp trong Khối cũng đã giải quyết việc làm cho 7.380 lao động với thu nhập bình quân từ 4,5 triệu đồng đến 39 triệu đồng/người/tháng.