CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG (02/10/1996 – 02/10/2022) In trang
27/09/2022 05:36 CH

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP(02/10/1996 – 02/10/2022)

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh hành cùng các doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã trải qua 26 năm hình thành và phát triển (02/10/1996- 02/10/2022). Trải qua 6 kỳ Đại hội, qua mỗi kỳ Đại hội đã từng bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội. Đặc biệt là công tác lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các loại hình doanh nghiệp có nhiều bước tiến, góp phần vào sự phát triển của các doanh nghiệp và phát triển KT – XH của tỉnh Lâm Đồng. Cùng với việc thành lập Đảng bộ, các tổ chức đảng trực thuộc cũng được chuyển giao từ các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về sinh hoạt và thực hiện chức năng, nhiệm vụ dưới mái nhà chung của Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh.

Quá trình 26 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh đã không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung lãnh đạo cán bộ, Đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ đối với sự phát triển chung của tỉnh thông qua nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nếu như lúc mới thành lập, Đảng bộ Khối chỉ có 34 tổ chức cơ sở Đảng trong DN Nhà nước với 782 Đảng viên thì đến nay con số này đã tăng lên 61 tổ chức cơ sở Đảng trong nhiều loại hình (Cơ quan quản lý nhà nước, DN nhà nước, DN cổ phần có vốn Nhà nước, DN tư nhân, DN FDI…) với 1.924 Đảng viên.

Với phương châm Đảng ủy Khối đồng hành cùng doanh nghiệp, trong những năm vừa qua, nhất là từ Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 -2025 đến nay, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững. Hàng năm tổ chức các hội nghị chuyên đề để cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các doanh nghiệp đối thoại với lãnh đạo tỉnh, kịp thời kiến nghị Tỉnh ủy, UBND Tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến tiếp cận nguồn vốn, mặt bằng kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII.

Đảng ủy Khối đã phát huy vai trò là cầu nối để các doanh nghiệp liên doanh, liên kết, hợp tác, hướng các doanh nghiệp, doanh nhân lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm cơ sở, điều kiện thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững: Xây dựng khối đoàn kết thống nhất, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa cấp ủy với hội đồng quản trị, giám đốc doanh nghiệp, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh.

 Hàng năm Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết để lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt quan tâm đến vấn đề hội nhập, phát triển, khả năng cạnh tranh, xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp, nhất là khi Việt Nam đã tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, các hiệp định tự do thế hệ mới; đồng thời quảng bá thương hiệu đến khách hàng như: Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt, Dalat Plaza; Sài Gòn – Đà Lạt Hotel, Mường Thanh Đà Lạt Hotel, Đalat Tourist , LBM, Ladofoods, Viseri, Vina Suzuki, BIDV, Agribank, Vietinbank, Vietcombank...Các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại bước đầu vươn ra thị trường quốc tế, có khả năng cạnh tranh cao với các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Nhiều sản phẩm của doanh nghiệp đã được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận, đánh giá cao như: Giải sao vàng đất Việt, Thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Giải vàng chất lượng quốc gia, Giải thưởng Chất lượng quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) do Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO) xét duyệt và trao tặng.

 Hàng tháng phân công cán bộ chuyên trách đi cơ sở nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chức đảng, doanh nghiệp, trong các buổi làm việc Thường trực Đảng ủy Khối đã tực tiếp chỉ đạo cấp ủy trực thuộc tiếp tục đồng hành cùng công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào nhiệm vụ chuyên môn; chủ động sáng tạo tìm ra những ý tưởng đầu tư kinh doanh của từng đồng chí cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây dựng hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp mình.

Trong những năm gần đây, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng theo hướng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, cụ thể hóa mọi chương trình, hoạt động công tác Đảng theo đúng nguyên tắc, quy định của Trung ương, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp nhưng đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn tại cơ sở. Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ có khả năng quản trị doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Song song với việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp tỉnh chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng. Qua đó, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ theo quy định, chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, dân chủ trong Đảng được phát huy. Nhiều doanh nghiệp định kỳ hàng quý, đại diện cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, ban chấp hành công đoàn tổ chức đối thoại với người lao động. Từ đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động trong doanh nghiệp cũng như giải quyết những vướng mắc nảy sinh không để xảy ra đình công, bãi công hoặc biểu tình sai luật. Đối với doanh nghiệp tư nhân việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng theo hướng ngắn gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, bố trí thời gian sinh hoạt chi bộ linh hoạt không ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh.

Có thể nói chặng đường 26 năm phát triển đã đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng của Đảng ủy Khối DN tỉnh Lâm Đồng. Sự trưởng thành đó thể hiện trong bước đổi mới về nội dung hoạt động, hình thức triển khai, công tác xây dựng Đảng trong các loại hình DN, góp phần vào việc thực hiện tốt cả 2 nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng.

 Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thử thách; nhất là khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy mạnh hơn, rõ hơn vai trò vị trí của mình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Khối phải thường xuyên quán triệt rõ những thời cơ, tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức đến từng tổ chức cơ sở Đảng, từng DN. Trên cơ sở đó sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn, xây dựng chiến lược phát triển nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực để tạo ra những bứt phá, đưa DN ngày càng phát triển, tự tin khẳng định vị thế trên thương trường, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Lượt xem: 102
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000142889
  • Đang online: 50
  • Trong tuần: 879
  • Trong tháng: 1.769
  • Trong năm: 81.964