Doanh nhân, doanh nghiệp  trong Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng  thời kỳ hội nhập In trang
30/03/2022 03:27 CH

 

         Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ TW ngày 09/12/2011 Bộ Chính trị khóa XI về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân thuộc Đảng bộ Khối ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đội ngũ doanh nhân ngày càng phát triển, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả Thời điểm mới thành lập, Đảng bộ khối Doanh nghiệp có 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với đội ngũ doanh nhân chưa tới 100 người. Đến nay, qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, nhất là sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, toàn Đảng bộ có 152 doanh nhân gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng thành viên), Tổng Giám đốc (Giám đốc) và Phó Giám đốc các doanh nghiệp; 100% doanh nhân có trình độ học vấn là cử nhân, kỹ sư, bác sỹ, trong đó có 02 tiến sĩ, 47 thạc sỹ; 129 doanh nhân là Đảng viên trong đó 48 doanh nhân có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân. Với trình độ, kinh nghiệm và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, đổi mới, sáng tạo, trong những năm qua, đội ngũ doanh nhân đã lãnh đạo các doanh nghiệp đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ, máy móc, phương tiện sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp. Bên cạnh đó, Đảng ủy khối Doanh nghiệp thường xuyên quan tâm, kịp thời đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, ưu tiên miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền thuê đất, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi..., tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển. Vì vậy, các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp, doanh nhân Lâm Đồng THỜI KỲ HỘI NHẬP ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG Chế biến cấp đông rau quả tại Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Lâm Đồng - Dalat Agrifood hầu hết hoạt động hiệu quả, nộp đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế cho Nhà nước, giải quyết việc làm thường xuyên và chăm lo các chế độ chính sách có liên quan cho gần 7.700 lao động với mức thu nhập bình quan từ 7,5-10 triệu đồng/người/tháng; giải quyết việc làm cho hàng ngàn người dân, đại lý, cộng tác viên ở các lĩnh vực dịch vụ: xổ số, bảo hiểm, du lịch, trồng và chế biến nông sản... Một số doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu uy tín với những sản phẩm chất lượng như Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Lâm Đồng - Dalat Agrifood, Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng - Ladofood, Công ty Cổ phần Dược phẩm Lâm Đồng - Ladophar, Công ty Rượu bia Đà Lạt - Dalatbeco... Trong nhiều năm qua, do thực hiện tốt quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp nên không xảy ra đình công, bãi công hoặc biểu tình sai luật.

        Đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh, trách nhiệm với xã hội:

 Đạo đức, văn hóa kinh doanh, văn minh trong ứng xử được các doanh nghiệp quan tâm đề cao, trong đó tính trung thực là điểm nổi bật trong đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Khối. Tiêu biểu trong lĩnh vực này là ở các Ngân hàng thương mại. Trong 10 năm qua, cán bộ, đảng viên, người lao động đã trả lại tiền thừa cho 15.218 khách hàng với tổng số tiền là 35 tỷ 810 triệu đồng. Các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo...do địa phương phát động với số tiền trị giá gần 425 tỷ đồng; chung tay hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà nhân ái cho người nghèo với 2.350 căn nhà. Trong đó, nổi bật là Chi nhánh Ngân hàng Công thương Lâm Đồng với mô hình chung tay vì sức khoẻ cộng đồng, trong thời gian qua đã tặng 9 xe cứu thương chất lượng cao cho các đơn vị y tế trong tỉnh trị giá hàng chục tỷ đồng và tặng 618 căn nhà cho người nghèo. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ về đóng góp quỹ vắc xin và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp trong Khối đã nhiệt tình hưởng ứng, số tiền đóng góp đợt này trên 5 tỷ đồng cùng nhiều lương thực, thực phẩm, thuốc men phòng chống bệnh, trang thiết bị có giá trị cao như xe cứu thương...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng:

 Phương thức lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp từng bước được đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo được tính lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp.

 Trong 10 năm qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 1.040 đảng viên mới trong đó có nhiều đồng chí là cán bộ quản lý cấp phòng, ban của các doanh nghiệp và phát triển được 12 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội các cấp thuộc Khối đề ra. Những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW là rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, đó là: phần lớn các doanh nghiệp thuộc Khối có quy mô nhỏ, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh chưa cao. Một bộ phận doanh nhân trong doanh nghiệp tư nhân có lúc chưa nhận thức đúng mức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thành lập các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, việc thành lập tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân chưa đạt mục tiêu đề ra; việc kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân tuy được quan tâm nhưng kết quả chưa cao...

Trong thời gian tới, Đảng ủy khối Doanh nghiệp sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tạo điều kiện và đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với các ban, ngành liên quan mở các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ, kỹ năng quản lý cho đội ngũ doanh nhân, nhất là các chính sách mới có liên quan đến doanh nghiệp, đến hội nhập kinh tế quốc tế; gắn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ với chọn, cử doanh nhân đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị. Chỉ đạo xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên cơ sở quy định của pháp luật. Chú trọng củng cố và thành lập tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các loại hình doanh nghiệp...

                                                                                                                                                             Đ.U.K.D.N (Thông tin nội bộ)

Lượt xem: 215
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000106104
  • Đang online: 19
  • Trong tuần: 530
  • Trong tháng: 3.377
  • Trong năm: 45.179